Kto sme

 
 
pozícia: zubný lekár,odborný garant v odbore zubný lekár
06.2007 ukončené vysokoškolské vzdelanie s vyznamenaním v odbore stomatológia na LFUK Bratislava
11.2010 získanie špecializácie v špecializačnom odbore stomatológia na SZU Bratislava-atestácia
02.2011 Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní zubný lekár – SKZL
03.2011 osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany-ÚVZ SR
11.2011 udelená Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní zubný lekár-SKZL
sústavné vzdelávanie účasťou na odborných vzdelávacích akciách pre zvýšenie vedomostí z oblasti zubného lekárstva
Pracovné skúsenosti: od 2007 práca v súkromnom sektore v odbore stomatológia v pozícii zubný lekár
 
pozícia: zdravotná sestra v odbore zubný lekár