Cenník

ROZSAH : 1PLOŠKA 2PLOŠKY 3PLOŠKY REKONŠTRUKCIA ZUBA

         
FOTOKOMPOZIT          
frontálny úsek : 45 Eur 50 Eur 55 Eur 75 Eur
distálny úsek : 50 Eur 60 Eur 65 Eur 80 Eur
         
KETAC MOLAR  :  25 Eur 35 Eur 40 Eur 50 Eur
BioMIMETIC GIC  :  50 Eur 55 Eur  60 Eur   -
-cena zahŕňa odstránenie kariéznych hmôt,preparáciu kavity,aplikáciu ozónu pre dezinfekciu kavity,prípravu a aplikáciu výplňového materiálu,modeláciu,úpravu a vyleštenie výplne

VITREBOND

skloionomérna podložka

10 Eur

KERR LIFE

remineralizačná podložka

 10 Eur

COLTOSOL

dočasná výplň

15 Eur

ANESTÉZIA          
DRUH : POVRCHOVÁ INFILTRAČNÁ ZVODOVÁ INTRALIGAMENTÁRNA

CENA : 5 Eur 10 Eur 12 Eur 12 Eur
         
-uvedená cena je za 1 ampulku účinnej látky     
         
EXTRAKCIA          
ROZSAH : 1 KOREŇOVÁ 2 KOREŇOVÁ 3+KOREŇOVÁ KOMPLIKOVANÁ/ZUBA 8

CENA : 40 Eur 45 Eur 55 Eur 70 Eur
-ošetrenie zahŕňa extrakciu zuba/koreňa,exkochleáciu,výplach rany,aplikáciu ozónu pre dezinfekciu poextrakčnej rany,tamponádu,aplikáciu hemostiptickej látky,poučenie pacienta
         
SUTÚRA EXTRAKČNEJ RANY 15 Eur
CHIRURGICKÁ KONTROLA 10 Eur
ANTISEPTICKÁ VLOŽKA SOCKETOL 10 Eur
IO INCÍZIA ABSCESU 15 Eur
DRÉN 15 Eur
OŠETRENIE DENTITIO DIFFICILIS-anestézia,dekapsulácia,preplach,drén 40 Eur
VITÁLNE OŠETRENIE MLIEČNEHO ZUBA 15 Eur
VÝPLACH ID PRIESTORU 10 Eur
UZAVRETÁ KYRETÁŽ PAROVAČKU s aplikáciou ozónu 15 Eur
ZÁBRUS HRÁN 10 Eur

PALIATÍVNE OŠETRENIE        
-zahŕňa aplikáciu anestetika 1 amp.,získanie prístupu do dreňovej dutiny preparáciou,otvorenie dreňovej dutiny,extirpácia,spriechodnenie a prečistenie koreňových kanálikov (KK) , ich dezinfekciu roztokom, aplikáciu ozónu,antiseptickej vložky na báze Ca (OH)2,dočasné uzatvorenie kavity
ROZSAH : 1KK 2KK 3+KK

CENA : 45 Eur 50 Eur 60 Eur
       
-precistenie KK, dezinfekcia, preplach, antisepticka vlozka na baze Ca(OH)2, docasne uzatvorenie kavity 15 Eur
DEFINITÍVNE OŠETRENIE        
-zahŕňa odstránenie provizórnej výplne zuba,prečistenie,preplach a úprava koreňových kanálikov (KK) pre aplikáciu koreňovej výplne NiTi-ProTaper rotačnými nástrojmi pomocou endomotora a apexlokátora,ozónterapia,vyplnenie definitívnym materiálom,zhotovenie dvoch IO snímok pre kontrolu výplne
ROZSAH : 1KK 2KK 3+KK

LATERÁLNA KONDENZÁCIA :  70 Eur 90 Eur 110 Eur
THERMAFIL : 50 Eur 70 Eur 90 Eur
KOMBI : - 90 Eur 110 Eur
       
REENDODONCIA        
-zahŕňa odstránenie starej,nevyhovujúcej výplne koreňa zuba pomocou NiTi-ProTaper rotačných reendo nástrojov endomotorom,chem.prípravkami pre jej rozpustenie,opracovanie KK pred definitívnym plnením
ROZSAH : 1KK 2KK 3+KK

CENA : 30 Eur 35 Eur 40 Eur

FIXNÁ  
KOVOKERAMICKÁ KORUNKA/MEDZIČLEN  230 Eur
ZIRKÓNKERAMICKÁ KORUNKA/MEDZIČLEN 330 Eur
KERAMICKÁ KORUNKA 260 Eur
KERAMICKÁ FAZETA 230 Eur
KERAMICKÁ INLAY 160 Eur
KOREŇOVÁ NADSTAVBA-SKLENÝ ČAP

60 Eur

PROVIZÓRNA KORUNKA 20 Eur
SŇATIE FIXNÉHO MOSTÍKA-1 PILIER 10 Eur
NACEMENTOVANIE FIXNÉHO MOSTÍKA-1 PILIER 15 Eur
-pri protetike zhotovenej v našej ambulancii sa za cementovanie neplatí
SKELETA 380 Eur
ZÁSUVNÝ SPOJ 1 Ks 90 Eur
DLAHOVANIE ZUBOV SKLENÝMI VLÁKNAMI A FOTOKOMPOZITOM do 6 zubov 90 Eur
 
SNÍMATEĽNÁ  
TOTÁLNA NÁHRADA HORNÁ/DOLNÁ 360 Eur
PARCIÁLNA NÁHRADA HORNÁ/DOLNÁ 280 Eur
NÁHRYZOVÁ DLAHA 75 Eur
  + ceny spôn
 
ODTLAČKY  
ALGINÁT 15 Eur
SILIKÓN 25 Eur
REPIN 20 Eur
MEMOREG 15 Eur
VOSKOVÝ ZÁHRYZ 10 Eur
CENY PROTETICKÝCH PRÁC SÚ ZÁVISLÉ OD AKTUÁLNEHO CENNÍKA ZUBNÉHO LABORATÓRIA A POUŽITÉHO MATERIÁLU.
CENY OSTATNÝCH PROTETICKÝCH PRÁC BUDÚ URČENÉ NA ZÁKLADE AKTUÁLNEHO CENNÍKA ZUBNÉHO LABORATÓRIA.

Vstupné komplexné vyšetrenie pacienta,založenie zdravotnej dokumentácie,elektronickej karty,zhodnotenie celkového stavu tvrdých,mäkkých tkanív a hygieny DÚ,vyhotovenie Bite-wing    
RTG snímok,návrh terapie a plánu ošetrenia dospelý 40 Eur
  dieťa 10-15.rokov 20 Eur
  dieťa do 9.rokov 10 Eur
   
Periodické preventívne prehliadky registrovaného pacienta dospelý 20 Eur
  dieťa do 15.roku 10 Eur
   
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom,ručná kyretáž,vyleštenie zubov rotačnými nástrojmi superpolish pastou s obsahom fluoridov/aplikácia pasty s obsahom F a Ca iónov,inštruktáž správneho čistenia zubov,interdentálnych priestorov a jazyka. 55 Eur
 
Odstránenie zubného povlaku a pigmentácií,vyleštenie zubov rotačnými nástrojmi superpolish pastou s obsahom fluoridov, inštruktáž správneho čistenia zubov,interdentálnych priestorov a jazyka  40 Eur
 
Odstránenie zubného povlaku, pigmentácií, vyleštenie zubov pieskovaním Air N GO, fluoridácia, inštruktáž správneho čistenia zubov,interdentálnych priestorov a jazyka 60 Eur
 
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom , ručná kyretáž , očistenie zubov od povlakov a pigmentácií ,vyleštenie pieskovaním Air N GO,fluoridácia,inštruktáž správneho čistenia zubov , interdentálnych priestorov a jazyka 80 Eur
 
Ambulantné profesionálne bielenie zubov účinnou látkou bieliacou lampou  
-zahŕňa poučenie pacienta o ošetrení,očistenie zubov od povlakov,nanesenie a vytvrdenie ochrannej gingiválnej bariéry,aplikáciu bieliacej látky,fotoiniciáciu bieliacou lampou White Smile, nanesenie prípravku na zníženie citlivosti zubov po bielení,ambulantnú fluoridáciu, 1balenie dláh na domáce bielenie,poučenie pacienta o “bezfarebnej diéte”  200 Eur
   
Vnútorné bielenie mŕtveho zuba účinnou látkou 45 Eur
 
Pečatenie zuba  
-zahŕňa očistenie zuba bezflouridovou pastou, aplikácia ozónu na dezinfekciu plôšky zuba , príprava,aplikácia a vytvrdenie pečatidla,lokálna fluoridácia 25 Eur
 
Lokálna fluoridácia chrupu s vyšším obsahom F- 10 Eur
 
1 samostatná aplikácia ozónu FotoSan 10 Eur

IO RTG snímka zuba   10 Eur
BITE-WING snímka zuba   12 Eur
VYŽIADANÉ AKÚTNE OŠETRENIE   20 Eur + cena úkonu
OŠETRENIE MIMO PRACOVNÉHO ČASU   +50% ceny úkonu
    min. 60 Eur
KONZULTÁCIA DO 30 MIN   30 Eur
OŠETRENIE NESPOLUPRACUJÚCEHO PACIENTA   +30 Eur
ADMINISTRATÍVNY ÚKON   0 Eur
NEDOSTAVENIE SA NA OBJEDNANÝ 30min TERMÍN 15 Eur
  60min TERMÍN 30 Eur

https://elident.sk/cennik/https://elident.sk/cennik/